EVOO WORLD RANKING


Ranking of Societies of Greece 2021

# Society Contest Awards Points
101 Fanourakis Family Farms 2 3 109.00
102 Giovanni Bianchi - Argali 3 3 106.00
103 Gliglis Organic Oil 1 4 106.00
104 Acropolis Organics Co. 2 2 104.50
105 Anagnostopoulos A. and Co. 2 2 104.50
106 Botzakis S.A. 2 2 104.00
107 Agricultural Cooperative of Kritsa 3 3 102.50
108 Giachos Theofanis - Gaia Kallisti 2 4 101.25
109 Think Greece 2 3 100.00
110 Tombazis Olive Grove - Aristotelis Panagiotaros 3 3 100.00
111 Kallas St. & G. OE - Natura Rodos 2 3 99.00
112 Iatridis Estate 2 3 99.00
113 The Greek Olive Estate S.A. 1 2 96.00
114 Olithea S.A. - Andriotis Co. 2 2 96.00
115 Gold Grelia LP 2 3 96.00
116 Mamarelis Dimitrios 3 3 92.00
117 Eliris Oive Oil 2 2 92.00
118 Nikoloulia Panagiota 2 2 91.00
119 Efthimios Mavroudis 1 2 90.00
120 Greenolia 1 3 90.00
121 Christina K. Charana 2 3 88.50
122 Eirini Plomariou - Kalampoka Konstantina 3 3 87.00
123 Cretan Taste Co. 1 2 87.00
124 Mediterranean Olive House S.A. 2 3 85.00
125 Sitia Olive Oil S.A. - Lasitia 2 2 85.00
126 Toumanis Apostolos 2 2 85.00
127 Comoutos Estate P.C. 2 2 85.00
128 7 Islands - N. Theodosis & Co. 2 2 84.50
129 Pillar Grove Estate 2 2 84.00
130 November - Papastamataki Apostolaki O.E. 2 2 84.00
131 Ziro Sitia O.E. 3 3 84.00
132 Group St-Elias Inc. 2 2 83.50
133 Tzaro Jaques Sequin 2 2 83.50
134 Liotrivi Gargalianon 2 2 82.00
135 Exquisite Greek Gastronomy International Trade 2 2 82.00
136 Elea Gea S.A. 1 2 81.00
137 Psarros Family 1 2 81.00
138 Anopaea Organic Estate - Kavalieratou Efthymia 1 2 81.00
139 Eleia - Greek Olive Oil Trade S.A. 1 2 78.00
140 Aristidis Manginas 2 3 78.00
141 Patris Agricultural Products Single Member P.C. 2 2 77.00
142 S.Madariotakis & C.O. 2 2 77.00
143 Bionis 2 2 76.00
144 Cretan Heritage - One Root 2 2 75.00
145 Konstantopoulos S.A. 2 2 75.00
146 Evripidis S.A. 2 2 75.00
147 V & V Kanatas 2 2 75.00
148 Liá Cultivators 1 1 72.00
149 Labrini Tsitsou 1 1 72.00
150 Kanakis Ilias Partnership 1 1 72.00
1 2 3 4 5 6 7 8
EVOO WORLD RANKING